RSS
wtorek, 29 kwietnia 2008
FRONT ESTOŃSKI
W czasie wojny o niepodległość Estonii 1918-20 oddział Generała Bułak-Bałachowicza walczył oczywiście po estońskiej i biało-rosyjskiej stronie. Głównym wrogiem dla młodego państwa estońskiego byli bolszewicy. O udziale Generała w walkach na froncie estońskim powstało kilka prac naukowych autorstwa dra Tomasza Paluszyńskiego.
sobota, 26 kwietnia 2008
ZA POLSKIE WILNO, ZA NASZĄ LITWĘ !
"Pod koniec 1918 r. znalazł się w Wilnie i wstąpił wraz ze swym młodszym bratem majorem Włady­sławem do Samoobrony Krajowej Litwy i Białorusi (Sa­moobrona Wileń­ska). Formacja ta sięgała Mińska i Kowna. Skupiała młodzież i Polaków z armii rosyjskiej, i l Korpusu Polskiego Dowbora - Mu­śnickiego. Pod koniec 1918 r. w jej od­działach było kilka tysięcy ludzi. Samoobrona powstała na Kresach, jako efekt klęski Niemiec, której armia zaczęła opuszczać ten teren, z jednej strony i rewolucji bolszewickiej, która mo­gła spowodować, że tereny l Rzeczpospolitej mogły stać się kolejną sowiecką republiką. Utworzenia oddziałów jazdy, w ramach Samoobrony Wileń­skiej podjęli się Włady­sław Dąmbrowski i jego brat, czyli mój oj­ciec Jerzy. Dowódcą został Władysław z racji po­siadanego wyż­szego stopnia wojskowego. Bardzo szybko ich oddział wkroczył do akcji. Na terenie Wilna powstały zorganizowane przez komunistów punkty oporu. Czekali oni na wkroczenie Armii Czerwonej. Ka­wale­ria, składająca się z ochotników, pod dowództwem braci Dąmbrow­skich, rozpoczęła ich likwidację, jednocześnie oczyszczając miasto z resztek wojsk niemieckich" - opowiada Halina Harmułowicz, córka legendarnego „Łupaszki” czyli ppłka Jerzego Dąmbrowskiego.
BAŁACHOWICZ WG LATYSZONKA
"Od­dzia­ły generała Stanisława Bułak-Bałachowicza" to tytuł jedengo z rozdziałów w pracy polsko-białoruskiego historyka Olega Latyszonka zatytułowanej "Białoruskie formacje wojskowe 1917-1923". Autor jest reprezentantem "szkoły białoruskiej", która z pełnym zaślepienia uporem twierdzi, że Generał był Białorusinem. Jeśli odcedzimy z niej białoruską politykę historyczną, znajdziemy tam jednak wiele bardzo cenych informacji na temat Generała oraz jego Wyprawy Poleskiej 1920 r.
piątek, 25 kwietnia 2008
BOJOWNIK ZA NIEZALEŻNOŚĆ OJCZYZNY
Znany białoruski portal opozycyjny CHARTER97.ORG opublikował artykuł Anatola Grickewicza pt. Bojownik za niezależność Ojczyzny, poświęcony życiu i walce generała Stanisława Bułak-Bałchowicza. Hagiograficzny i białorutenizujący tego ... świadomego Polaka i polskiego mocarstwowca, który dla prawicowych Białorusinów jest ikoną a dla Gazety Wyborczej jedynie podłej miary antysemitą...
czwartek, 24 kwietnia 2008
PIEŚŃ O GENERALE
W 10 rocznicę śmierci Zbigniewa Herberta i 90 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości Dawid Hallmann nagrał nową neofolkową płytę. Album pt. Niezłomność jest już dostępny dla fanów ambitnej muzyki tożsamościowej. Płyta składa się z 5 piosenek, jest bogata w instrumentarium i przeróżne smaczki oraz przeplatana samplami. Każdy utwór opowiada o postaciach lub wydarzeniach symbolizyjących narodowo-wyzwoleńczą walkę Polaków w XX wieku. Jeden z utworów zatytułowany jest "Ataman" i opowiada o Generale Stanisławie Bułak-Bałachowiczu !
niedziela, 17 lutego 2008
KTO SIĘ BOI LEGENDY ?
Próba nadana jednej z bydgoskich ulic imienia Generała Bułak-Bałachowicza sprowokowała atak na osobę Generała ze strony Gazety Wyborczej-Bydgoszcz. Na łamach pisma pojawiły się artykuły szkalujące Jego postać, oparte na... komunistycznych, propagandowych broszurkach z okresu miedzywojnia. Ў польскім горадзе Быдґошч зрадзілася прапанава наданьня назвы вуліцы ад імя Stanisława Bułak-Bałachowicza - героя Паліакоў. Супраць гэта дэманстравала "Gazeta Wyborcza" - ў журналю зявілыся артыколы пра яго падазраваных ліудабойствах Жыдоў (ў тым журналю - не навізна...), гвалтаваньню 10-гадовых дзяўчынэк і г.д., а усё паводле... перадваенных камуністычных бюлетыноў.
piątek, 11 stycznia 2008
29 STYCZNIA: BUŁAK-BAŁACHOWICZ - IKONA ANTYKOMUNISTYCZNEGO OPORU ZBROJNEGO

We wtorek 29 stycznia w Warszawie odbędzie się odczyt historyczny na temat generała Stanisława Bułak-Bałachowicza. W tym roku mija 125 rocznica urodzin tego legendarnego dowódcy antykomunistycznej partyzantki z okresu wojny polsko-bolszewickiej 1918-20.

Odczyt pt. GENERAŁ STANISŁAW BUŁAK-BAŁACHOWICZ – OSTATNI KMICIC NOWOCZESNEJ EUROPY zostanie wygłoszony  przez wnuka generała, pana  Macieja Bułaka-Bałachowicza. 

WSTĘP WOLNY. WTOREK - godz. 17.30. Miejsce spotkania: INSTYTUT KRESOWY, Warszawa, ul. Jagiellońska 56 lok. 2a, wejście od pl. Hallera.

Więcej o generale Bułaku-Bałachowiczu:

http://raberg.webpark.pl/general.html
http://www.general.blox.pl
http://www.bulak-balachowicz.blogspot.com


Impreza jest cząścią Tygodnia Kresowego, zorganiozowanego przez warszawski Instytut Kresów. Więcej o Tygodniu Kresowym:

http://genealogia.kresowa.info/index.php?option=com_content&task=view&id=63

14:41, czetnik1941
Link Dodaj komentarz »
niedziela, 21 października 2007
JAK SKUTECZNIE WALCZYĆ Z KOMUNIZMEM...
Twierdziłem i twierdzę, że z komunistami walka jest możliwą i zwycięstwo tylko wówczas pewne, jeżeli będzie zastosowana u nas w kraju ta sama metoda działania, jaką komuniści stosują na terenach objętych przez ich rządy do swych przeciwników politycznych.
BĄDŹMY CZUJNI

 Zbyt lekceważona jest akcja komunistyczna w Polsce.  Szerokiemu ogółowi społeczeństwa wydaje się, że Traktat Wersalski jest rękojmią zabezpieczajacą kraj od sąsiada z Zachodu, zaś Traktat Ryski daje też pewne gwarancje od Wschodu. Tymczasem tak nie jest.

 

STANISŁAW BUŁAK-BAŁACHOWICZ, "WOJNA BĘDZIE CZY NIE BĘDZIE ? W MOJEJ ODPOWIEDZI KOMUNISTOM I ŻYDOM", NAKŁADEM WŁASNYM, WARSZAWA 1931

 

17:29, czetnik1941
Link Dodaj komentarz »
niedziela, 14 października 2007
KTO PODBURZA MNIEJSZOŚCI NARODOWE ?

Dziś już w skargi niemieckie o krzywdach doznanych na polskiej ziemi w Europie nie uwierzą. Niech tylko oni swe zobowiązania w stosunku do naszych braci sciśle wykonują i niech naszym mniejszościom w Niemczech będzie tak dobrze, jak wszystkim mniejszościom w  Polsce. [...] Pamiętam dobrze z wojny światowej, że sami Niemcy mając przeciwko sobie [...] w armii rosyjskiej Niemców- obywateli rosyjskich [...] stosowali do nich taką politykę: przez swoich agentów podjudzali przeciwko nim Rosjan, by sparaliżować ich działalność, zrazić i zmusić do uległości drogą siania nienawiści rasowej, kastowej i religijnej. Obecnie Niemcy też tym sposobem walki nie pogardzają [...]. Stosują ten system do Niemców, jak i do innych mniejszości narodowych w Polsce. Twierdzę, że ostatnie zajścia na Polesiu - niewielkie, lecz charakterystyczne wystąpienia przeciwko policji państwowej podburzonych Poleszuków, były dziełem obcych agentur [...]. Są to tylko próbne baloniki zorganizowanej akcji przeciwko Polsce, ukute w laboratoriach generalnych sztabów niemieckich. 

 STANISŁAW BUŁAK-BAŁACHOWICZ, "PRECZ Z HITLEREM ! CZY NIECH ŻYJE HITLER !", WYD. INŻ. B. KRZYŻKIEWICZ, WARSZAWA 1933

16:23, czetnik1941
Link Dodaj komentarz »
1 , 2 , 3 , 4 , 5