RSS
niedziela, 21 października 2007
JAK SKUTECZNIE WALCZYĆ Z KOMUNIZMEM...
Twierdziłem i twierdzę, że z komunistami walka jest możliwą i zwycięstwo tylko wówczas pewne, jeżeli będzie zastosowana u nas w kraju ta sama metoda działania, jaką komuniści stosują na terenach objętych przez ich rządy do swych przeciwników politycznych.
BĄDŹMY CZUJNI

 Zbyt lekceważona jest akcja komunistyczna w Polsce.  Szerokiemu ogółowi społeczeństwa wydaje się, że Traktat Wersalski jest rękojmią zabezpieczajacą kraj od sąsiada z Zachodu, zaś Traktat Ryski daje też pewne gwarancje od Wschodu. Tymczasem tak nie jest.

 

STANISŁAW BUŁAK-BAŁACHOWICZ, "WOJNA BĘDZIE CZY NIE BĘDZIE ? W MOJEJ ODPOWIEDZI KOMUNISTOM I ŻYDOM", NAKŁADEM WŁASNYM, WARSZAWA 1931

 

17:29, czetnik1941
Link Dodaj komentarz »
niedziela, 14 października 2007
KTO PODBURZA MNIEJSZOŚCI NARODOWE ?

Dziś już w skargi niemieckie o krzywdach doznanych na polskiej ziemi w Europie nie uwierzą. Niech tylko oni swe zobowiązania w stosunku do naszych braci sciśle wykonują i niech naszym mniejszościom w Niemczech będzie tak dobrze, jak wszystkim mniejszościom w  Polsce. [...] Pamiętam dobrze z wojny światowej, że sami Niemcy mając przeciwko sobie [...] w armii rosyjskiej Niemców- obywateli rosyjskich [...] stosowali do nich taką politykę: przez swoich agentów podjudzali przeciwko nim Rosjan, by sparaliżować ich działalność, zrazić i zmusić do uległości drogą siania nienawiści rasowej, kastowej i religijnej. Obecnie Niemcy też tym sposobem walki nie pogardzają [...]. Stosują ten system do Niemców, jak i do innych mniejszości narodowych w Polsce. Twierdzę, że ostatnie zajścia na Polesiu - niewielkie, lecz charakterystyczne wystąpienia przeciwko policji państwowej podburzonych Poleszuków, były dziełem obcych agentur [...]. Są to tylko próbne baloniki zorganizowanej akcji przeciwko Polsce, ukute w laboratoriach generalnych sztabów niemieckich. 

 STANISŁAW BUŁAK-BAŁACHOWICZ, "PRECZ Z HITLEREM ! CZY NIECH ŻYJE HITLER !", WYD. INŻ. B. KRZYŻKIEWICZ, WARSZAWA 1933

16:23, czetnik1941
Link Dodaj komentarz »
niedziela, 07 października 2007
LWY KRESOWE

Dolatywały bowiem do nas wieści o bohaterskich czynach Orląt Lwowskich, które rączętami słabymi wyrywały karabiny z rąk wroga i stawały do szeregu, by zwycieżyć lub zginąć. Czyny Orląt Lwowskich były dla nas partyzantów i powstańców wzorem i podnietą. [...] A jaką sympatią i uznaniem cieszą się u mnie Lwowianie i Lwów, czynem znów pragnąć udokumentować, oddałem syna swego do Korpusu Lwowskiego z myślą tą, że w tym gnieździe Orlim nauczy się kochać Polskę ponad życie [...] a gdy zajdzie potrzeba będzie jeszcze lepiej bił wroga niż biliśmy my. 

STANISŁAW BUŁAK-BAŁACHOWICZ, "WOJNA BĘDZIE CZY NIE BĘDZIE ? W MOJEJ ODPOWIEDZI KOMUNISTOM I ŻYDOM", NAKŁADEM WŁASNYM, WARSZAWA 1931

11:47, czetnik1941
Link Dodaj komentarz »
środa, 03 października 2007
BIAŁORUSKI EPIZOD: XI.1919-II.1920
Nawiązałem kontakt z białoruskim rządem, nazwawszy oddział białoruskim, mając na celu bronienie kresów w myśl zapatrywań polsko-białoruskich. W lutym 1920 r. [...] zerwałem z takowym wszelki kontakt i posiadając w swoich szeregach gorliwych patriotów Polaków jako też Białorusinów i Rosjan o polonofilskim poglądzie [...] zaproponowałem swoje usługi w imieniu moich ochotników przedstawicielom polskim w Rydze...
BAŁACHOWCY - ZAWSZE WIERNI POLSCE
Jak odnosiłem się do mniejszości narodowych, do obcoplemieńcow lojalnych i obrońców Polski jako jej obywateli, przytaczam tu w tym miejscy przemówienie moje, wygłoszone we Lwowie 22 listopada 1928 roku [...] Polska przy rozpoczęciu zbrojnych zmagań nie prowadziła wojny ani z Rusinami ani z Ukraińcami, Białorusinami, a zmagała się z agenturami mocarstw obcych i musiała toczyć wojnę z ludźmi obałamuconymi przez te agentury. Jako dowódca początkowo grupy a potem Armii Sprzymierzonej, posiadałem w szeregach moich przeważnie obcoplemieńcow. Najlepszych synów Rusi, Ukrainy, Białorusi i Rosji, tych co Polsce ufali, wierzyli i w ciężkich chwilach walk o Polskę na pomoc przyszli i ramię przy ramieniu z Polskimi żołnierzami w szeregach stanęli.[...] Kurhany mogił tych bohaterów rozsiane na szlaku działań mojej byłej Armii od Buga do Dniepru są świadectwem dobrowolnej rycerskiej ofiary życia, złożonej przez obcoplemieńcow dla Polski i gdy o obcoplemieńcach obałamuconych jest tu mowa, którzy stanęli przeciw Polsce, moim obowiązkiem jako byłego dowódcy tej lepszej i większej części jest podkreślić ich sympatię, zaufanie i poświęcenie dla Polski.[...] Stosunku mojego do mniejszości narodowych, do ludzi lojalnych nie zmieniłem i nie zmienię. Prawdę głosiłem i głosić zawsze będę. STANISŁAW BUŁAK-BAŁACHOWICZ, "WOJNA BĘDZIE CZY NIE BĘDZIE ? W MOJEJ ODPOWIEDZI KOMUNISTOM I ŻYDOM", NAKŁADEM WŁASNYM, WARSZAWA 1931
09:05, czetnik1941
Link Dodaj komentarz »
ŚMIERCI SIĘ NIE BOJĘ
Gdy zaś umrę, na pewno silniejszy będę i przeto śmierci oraz postrachów się nie boję. STANISŁAW BUŁAK-BAŁACHOWICZ, "WOJNA BĘDZIE CZY NIE BĘDZIE ? W MOJEJ ODPOWIEDZI KOMUNISTOM I ŻYDOM", NAKŁADEM WŁASNYM, WARSZAWA 1931
08:41, czetnik1941
Link Dodaj komentarz »
SILNI I DUMNI
Jesteśmy silni i dumni na duchu dzięki odniesionym sukcesom na polu walki z wrogiem dziesięciokrotnie liczniejszym i technicznie lepiej uposażonym. Przeszłe nasze życie ochotników, powstańców i partyzantów bogate jest w doświadczenie. To też nie wolno nam zaprzepaścić ani doświadczenia ani zdobytej na polu walki wiedzy ani też utracić wspólnego ze sobą kontaktu, tak potrzebnego dla żmudnej i ciężkiej pracy pokojowej, której hasłem jest mocarstwowy rozwój Rzeczypospolitej Polskiej. STANISŁAW BUŁAK-BAŁACHOWICZ, "WOJNA BĘDZIE CZY NIE BĘDZIE ? W MOJEJ ODPOWIEDZI KOMUNISTOM I ŻYDOM", NAKŁADEM WŁASNYM, WARSZAWA 1931
08:36, czetnik1941
Link Dodaj komentarz »
JAK POWSTAŁA POLSKA ODRODZONA
Polska powstała, granice swe wyrąbała i zwycięstwo o znaczeniu światowym odniosła li tylko zawdzieczając ochotnikom, powstańcom i partyzantom [...] Wszak jadro armii, Legiony powstały z ochotników, powstańców i partyzantów. STANISŁAW BUŁAK-BAŁACHOWICZ, "WOJNA BĘDZIE CZY NIE BĘDZIE ? W MOJEJ ODPOWIEDZI KOMUNISTOM I ŻYDOM", NAKŁADEM WŁASNYM, WARSZAWA 1931
08:30, czetnik1941
Link Dodaj komentarz »
DO NIEMCÓW
Tacy już jesteśmy: Cudzego nie chcemy lecz swego nie damy. Niemcom zaś, którym cieknie do ziemicy pomorskiej ślina, powiem: jednaka odległość od nich do nas jak od nas do nich do Berlina. STANISŁAW BUŁAK-BAŁACHOWICZ, "WOJNA BĘDZIE CZY NIE BĘDZIE ? W MOJEJ ODPOWIEDZI KOMUNISTOM I ŻYDOM", NAKŁADEM WŁASNYM, WARSZAWA 1931
08:19, czetnik1941
Link Dodaj komentarz »
 
1 , 2 , 3