RSS
piątek, 12 czerwca 2009
"KOMUNISTÓW LIKWIDUJĘ PROSTO I SZYBKO"
"Вопрос о какой-либо жалости к идейным большевикам или коммунистам для меня непонятен, так как ни я, ни мои соратники не могут рассчитывать на сочувствие или милосердие в случае победы красных. Я их уничтожаю просто и коротко", mówił w 1919 r. w jednym z wywiadów ówczesny pułkownik Stanisław Bułak-Bałachowicz.
czwartek, 11 czerwca 2009
BAŁACHOWCY NA APELU POLEGŁYCH
W Polsce w czasie oficjalnych uroczystości rocznicowych z okazji wojny polsko-bolszewickiej 1919-20 na Apelu Poległych coraz częściej wymienia się nazwisko Generała Bułak-Bałachowicza. Tak było m.in. w 2002 r. Tak powinno być zawsze!
W BYGDOSZCZY LEWICA PRZECIWKO KUKLIŃSKIEMU I BUŁAK-BAŁACHOWICZOWI
Walczyli o niepodległą Polskę, ale metody, jakie stosowali, do dziś budzą głośne spory i kontrowersje. Dotyczy to także Ryszarda Kuklińskiego, którego imię nosić ma wiadukt.