RSS
wtorek, 29 kwietnia 2008
FRONT ESTOŃSKI
W czasie wojny o niepodległość Estonii 1918-20 oddział Generała Bułak-Bałachowicza walczył oczywiście po estońskiej i biało-rosyjskiej stronie. Głównym wrogiem dla młodego państwa estońskiego byli bolszewicy. O udziale Generała w walkach na froncie estońskim powstało kilka prac naukowych autorstwa dra Tomasza Paluszyńskiego.
sobota, 26 kwietnia 2008
ZA POLSKIE WILNO, ZA NASZĄ LITWĘ !
"Pod koniec 1918 r. znalazł się w Wilnie i wstąpił wraz ze swym młodszym bratem majorem Włady­sławem do Samoobrony Krajowej Litwy i Białorusi (Sa­moobrona Wileń­ska). Formacja ta sięgała Mińska i Kowna. Skupiała młodzież i Polaków z armii rosyjskiej, i l Korpusu Polskiego Dowbora - Mu­śnickiego. Pod koniec 1918 r. w jej od­działach było kilka tysięcy ludzi. Samoobrona powstała na Kresach, jako efekt klęski Niemiec, której armia zaczęła opuszczać ten teren, z jednej strony i rewolucji bolszewickiej, która mo­gła spowodować, że tereny l Rzeczpospolitej mogły stać się kolejną sowiecką republiką. Utworzenia oddziałów jazdy, w ramach Samoobrony Wileń­skiej podjęli się Włady­sław Dąmbrowski i jego brat, czyli mój oj­ciec Jerzy. Dowódcą został Władysław z racji po­siadanego wyż­szego stopnia wojskowego. Bardzo szybko ich oddział wkroczył do akcji. Na terenie Wilna powstały zorganizowane przez komunistów punkty oporu. Czekali oni na wkroczenie Armii Czerwonej. Ka­wale­ria, składająca się z ochotników, pod dowództwem braci Dąmbrow­skich, rozpoczęła ich likwidację, jednocześnie oczyszczając miasto z resztek wojsk niemieckich" - opowiada Halina Harmułowicz, córka legendarnego „Łupaszki” czyli ppłka Jerzego Dąmbrowskiego.
BAŁACHOWICZ WG LATYSZONKA
"Od­dzia­ły generała Stanisława Bułak-Bałachowicza" to tytuł jedengo z rozdziałów w pracy polsko-białoruskiego historyka Olega Latyszonka zatytułowanej "Białoruskie formacje wojskowe 1917-1923". Autor jest reprezentantem "szkoły białoruskiej", która z pełnym zaślepienia uporem twierdzi, że Generał był Białorusinem. Jeśli odcedzimy z niej białoruską politykę historyczną, znajdziemy tam jednak wiele bardzo cenych informacji na temat Generała oraz jego Wyprawy Poleskiej 1920 r.
piątek, 25 kwietnia 2008
BOJOWNIK ZA NIEZALEŻNOŚĆ OJCZYZNY
Znany białoruski portal opozycyjny CHARTER97.ORG opublikował artykuł Anatola Grickewicza pt. Bojownik za niezależność Ojczyzny, poświęcony życiu i walce generała Stanisława Bułak-Bałchowicza. Hagiograficzny i białorutenizujący tego ... świadomego Polaka i polskiego mocarstwowca, który dla prawicowych Białorusinów jest ikoną a dla Gazety Wyborczej jedynie podłej miary antysemitą...
czwartek, 24 kwietnia 2008
PIEŚŃ O GENERALE
W 10 rocznicę śmierci Zbigniewa Herberta i 90 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości Dawid Hallmann nagrał nową neofolkową płytę. Album pt. Niezłomność jest już dostępny dla fanów ambitnej muzyki tożsamościowej. Płyta składa się z 5 piosenek, jest bogata w instrumentarium i przeróżne smaczki oraz przeplatana samplami. Każdy utwór opowiada o postaciach lub wydarzeniach symbolizyjących narodowo-wyzwoleńczą walkę Polaków w XX wieku. Jeden z utworów zatytułowany jest "Ataman" i opowiada o Generale Stanisławie Bułak-Bałachowiczu !