Blog > Komentarze do wpisu
BAŁACHOWCY NA APELU POLEGŁYCH
W Polsce w czasie oficjalnych uroczystości rocznicowych z okazji wojny polsko-bolszewickiej 1919-20 na Apelu Poległych coraz częściej wymienia się nazwisko Generała Bułak-Bałachowicza. Tak było m.in. w 2002 r. Tak powinno być zawsze!
Kombatanci! Mieszkańcy Warszawy! Żołnierze Wojska Polskiego! Rodacy! Słuchajcie Wszyscy! Stajemy dziś do uroczystego Apelu Poległych na narodowej nekropolii Rzeczypospolitej – Cmentarzu Wojskowym na Powązkach, aby oddać hołd poległym żołnierzom walczącym o niepodległość i granice Polski powstającej z gruzów po 123 latach niewoli. Pochylamy głowy w zadumie i skupieniu, mając serca przepełnione wdzięcznością do Tych, którzy na ołtarzu Ojczyzny złożyli największą ofiarę – własne życie. Wszystkich Was wzywam. Tych, którzy nie upadli na duchu i nie przyjęli w pokorze jarzma zaborców. Was, niezłomnych duchem, trwających w oporze, godnych i silnych wolą przetrwania, pracy i cierpienia! STAŃCIE DO APELU! POLEGLI NA POLU CHWAŁY! [...] Was wzywam! Oficerowie i żołnierze białoruskiej armii ochotniczej generała Stanisława Bułak-Bałachowicza i Ukraińskiej Republiki Ludowej atamana Semena Petlury, wiernych sojuszników Polski w 1920 roku. STAŃCIE DO APELU! POLEGLI NA POLU CHWAŁY![...] Do Was wołam – Potomni! Bądźcie dziedzicami pragnień i wysiłków pokoleń, które urzeczywistniły polskie dążenia do niepodległości Ojczyzny. Imion poległych bohaterów i ich czynów – nie zapomnijcie! CHWAŁA BOHATEROM! CZEŚĆ ICH PAMIĘCI! http://www.udskior.gov.pl/kombatant/200207.pdf
czwartek, 11 czerwca 2009, czetnik1941

Polecane wpisy